Waar zijn de cloud-competenties en -profielen die hebben we nodig om cloud optimaal in te zetten? Om tot een goed gestructureerd raamwerk van taken, functies en rollen rond cloud te komen, lanceert de Nederlandse tak van Cloud Community Europe een denktank om met een groot aantal betrokkenen uit de branche tot een framework te komen.

Cloud governance

Regelmatig spreek ik commissarissen van beursgenoteerde bedrijven over governance en hun digitale agenda. Instellingen en bedrijven in Nederland staan voor de uitdaging om een adequaat antwoord te vinden op de disruptieve innovatie die hun sector dreigt te ontwrichten. Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van onze ondernemingen. Ze moeten erop toezien dat het bestuur een toekomstbestendige koers vaart en tijdig de juiste strategische keuzes maakt in een digitaliserende wereld.

Digitale strategie

Tegenwoordig zijn veel commissarissen zich er van bewust dat ze in de organisatie waar ze toezicht houden, geïnvesteerd moet worden in een digitale strategie en passend leiderschap. Het staat bij veel bedrijven als prioriteit genoteerd. Dit blijkt uit onderzoek van IDC uit 2016 en zij verwachten dat per einde 2016 tweederde van alle CEO’s digitale transformatie centraal op de agenda zal hebben staan. Tot nu toe is het resultaat echter bedroevend, want nog weinig organisaties hebben werkelijk een digitale strategie en dito leiderschap blijkt uit het onderzoek van Amrop, genaamd ‘Digitization & Boards 2016 and 2017’ (verwachte publicatie Q2 2017).

Bewustzijn

Het woord ‘Cloud’ wordt door hen nooit genoemd. De vraag is of ze zich wel bewust zijn van de mogelijkheden van cloud om een werkelijk succesvolle digitale strategie te ontwikkelen en uit te voeren. Het verbaast me ook niet, want een president-commissaris bemoeid zich niet met de benoeming van digitale profielen. Ik vroeg een van hen hoe vaak hij betrokken is bij het aantrekken van een CIO. Waarop als antwoord kwam: “Nooit! Ik bemoei me alleen maar met benoeming van de CEO en CFO. Benoeming van de CIO is veelal de verantwoordelijkheid van de CFO.”

Dat is opmerkelijk, aan gezien de cloud een fundamenteel onderdeel dient te zijn van de corporate digitale strategie. Er is dus nog veel zendingswerk te toen naar de top van de organisaties binnen de BV Nederland.

Cloudleiderschap

Uit de vele publicaties over dit thema blijkt dat er nog heel veel drempels zijn om een digitale (en dus cloud) transformatie te initiëren of succesvol vorm te geven. Belangrijkste reden:  het ontbreekt aan de juiste skills en innovatiecultuur binnen de organisatie. Als het leiderschap niet weet wat voor cloud-profielen en -competenties men nodig heeft, hoe kan men deze dan binnen halen? Uit het eerder genoemde onderzoek van IDC kan je ook afleiden dat meer dan 40% van de onderzochte bedrijven nog niemand heeft aangesteld als verantwoordelijke functionaris voor het uitvoeren van de nog te ontwikkelde digitale strategie.

Cloud-vacatures

Een belangrijke vraag is hoeveel vraag er eigenlijk is naar cloud-competenties en wat voor profielen en rollen zijn dat? Als je nu online een search uitzet bij de vacature-website van Indeed (1 februari 2017) naar cloud-vacatures in Nederland, dan staan er meer dan 900 posities open. In mijn ogen zijn dat er niet veel gezien de razendsnelle ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit zijn vacatures waar gevraagd wordt naar profielen als:

 • Chief Engineering Cloud
 • Chief Cloud Officer
 • veel Cloud Consultants
 • veel Cloud Solution Architecten
 • en veel Cloud Engineers

Specifieke cloud-rollen worden ook genoemd, zoals:

 • Business Cloud Plug & Play
 • Hybrid Cloud Consultant
 • Ops Engineer Cloud

Er is weinig consistentie in de functiebeschrijvingen en de gevraagde competenties. Deze onduidelijkheid gaat ten kosten van de algehele productiviteit en groei van onze economie. Innovatie met ICT is van belang om het toekomstig verdienvermogen van Nederland op peil te houden (zie Rijksoverheid.nl/digitaleagenda juli 2016).

Eerste suggesties

Een goed referentiekader is de USA waar men al verder is met cloud en waar salarissen voor cloud-functionarissen al fors aan het stijgen zijn. Het gemiddelde salaris ligt op dit moment rond $124,000 per jaar en de vraag is het hoogst voor Linux, Java en virtualisatie-xperts (Ceb TalentNeuron 2016). Certificeringsprogramma’s worden veel afgenomen, waarbij aan de andere kant van de oceaan vol wordt geïnvesteerd in met name in security-issues van de cloud.

Forbes-artikel

Volgens het recente rapport van 451 Research in 2016, zal in 2018 60% van organisaties werkzaamheden via de cloud verrichten, een verhoging van meer dan 40% vergeleken met een jaar daarvoor.

Joe McKendrick beschrijft het in zijn al weer wat oudere artikel in Forbes (2013) goed in dat er specifieke cloud-competenties dienen te worden ontwikkeld en vastgelegd. Als belangrijke competenties noemt hij:

 • Innovatie en visie
 • Business communicatie
 • Leiderschap en project management
 • Vendor management en onderhandelingsvaardigheden
 • Business architectuur
 • Analytische en planning skills
 • Specifieke cloud technische competenties

Infrastructuur

Infrastructuurstrategie is terug van weggeweest en het is nu nog kritischer rond security en availability in een hybride omgeving waarin een private cloud gekoppeld is aan een public cloud. De IT organisatie dient zich te richten op ‘visibility, optimalization and control’. Business support, monitoring en ondersteuning zijn zeer complex geworden bij een verspreid/mobiel personeelsbestand (‘distributed workforce’). Deze complexiteit en snelle veranderingen bevestigen de noodzaak om tijd en focus te richten op de ontwikkeling van competenties rond de cloud.

Specialisaties en rollen

De economie ontwikkelt zich veel verder naar een diensteneconomie gericht op professional services. Met cloud betekent dit een vergaande omslag naar andere competenties en een sterkte behoefte naar niet-beschikbaar talenten binnen organisaties. Vaak wordt dit in de business case voor cloud onderschat (zie Mike Kavis, juni 30 2016, The Doppler).

Antonella Corno spreekt over de volgende cloud-competenties en -skills en adviseert organisaties deze te gaan ontwikkelen (Antonella Corno, 01 February 2017, Cloudtech):

 • Private & hybrid cloud design
 • Cloud security design
 • Cloud infrastructure launch
 • ACI & APIC automation
 • Private & hybrid IaaS provisioning
 • Application provisioning & lifecycle management
 • Cloud systems management

ISO-rollen

Er wordt over deze onderwerpen inmiddels veel geschreven en onderzocht, maar nog niets ligt goed beschreven. Bij het beschrijven en vastleggen van cloud-competenties dient wel rekening te worden gehouden met de verschillende rollen. ISO heeft een eerste aanzet gedaan en uitvoerig de verschillende rollen van de Cloud Partner, Cloud Service Customer, Cloud Service Provider en Peer Cloud Service Provider beschreven (zie ISO 2014). Specifieke competenties dienen echter nog ontwikkeld te worden.

Digitale agenda en de cloud

Gezien het belang van cloud wordt er binnen de digitale agenda van de overheid daar wel over gesproken? Nee, digitalisering in algemeen wel natuurlijk en ook over security en Big Data, maar cloud komt niet echt aanbod. Ook zien we dit niet terug in het Europese e-Competence Framework (eCF 3.0). Verbazingwekkend – gezien de impact die cloud heeft op onze open economie.

Denktank

Daarom adviseert het bestuur van Cloud Community Europe – Nederland om het thema ‘cloud’ aan de digitale agenda van de overheid toe te voegen. Dit artikel is daar een eerste aanzet toe.

Het CCE-bestuur zal in het tweede kwartaal van 2017 met het initiatief komen om een denktank op te richten om hiermee aan de slag te gaan. Zodat we cloud als fundamenteel onderdeel van de digitale technologie optimaal gaan inzetten en goede cloud-competenties gaan ontwikkelen waar nieuw leiderschap en professionals op aangetrokken en geselecteerd kunnen worden.

Job Voorhoeve is bestuurslid Cloud Community Europe – Nederland

One thought on “Waar zijn onze cloud-competenties en -profielen?

Geef een reactie