U bent hier
Home > Nieuws > Cloud Community Europe – de stand van zaken

Cloud Community Europe – de stand van zaken

Cloud Community Europe Nederland bestaat inmiddels 9 maanden. Ditzelfde geldt voor een aantal andere ‘founding countries’ in Europa. Drie maanden voor het einde van het jaar wordt het tijd om de balans op te maken, terug te kijken maar vooral vooruit te kijken.

In 2016 boog het bestuur van EuroCloud Nederland zich over de vraag of de cloud nog wel bestaansrecht had en of stichtingen zoals EuroCloud nog wel bestaansrecht zou hebben, ongeveer 8 jaar na de introductie van cloud computing. Er werd geconstateerd dat de cloud nog steeds relevant was, maar dat geëvolueerd moest worden naar een nieuwe stap in de cloud evolutie. Omdat het huidige EuroCloud daar niet toe in staat was, werd in Nederland de stap genomen om de huidige Europese organisatie te verlaten en te starten met een compleet nieuwe organisatie: Cloud Community Europe (CCE).

Niet per ongeluk

Die naam was niet per ongeluk gekozen. Het Nederlandse bestuur wilde dat de cloud nog steeds relevant was in de naam en de gemeenschap veel nadrukkelijker aanwezig laten zijn. Maar het bestuur wilde bovenal dat deze nieuwe organisatie vooral Europees georiënteerd zou zijn. De nieuwe missie werd omschreven als:

Een Europese cloud community die zich met name richt op de digitale transformatie, met cloud als uitgangspunt, voor zowel aanbieders als afnemers.

Bij de lancering van Cloud Community Europe in Nederland, op de nieuwjaarsbijeenkomst verwoordde Hans Timmerman het als volgt: ‘De Cloud is dood, leve de cloud’. 

Belangrijke vragen

Met Nederland in de kop van de formatie sloten ook andere landen zich aan. Al snel wilden Frankrijk, Spanje, Polen, Luxemburg en Monaco aansluiten. Oekraïne en Italië toonden zich geïnteresseerd en met het Verenigd Koninkrijk waren (en zijn) gesprekken gaande om ook aan te sluiten. Midden juli werd een General Manager aangesteld om te zorgen dat de Europese organisatie verder bekend wordt binnen Europa, maar vooral om te zorgen dat de operaties konden doorlopen.

Als je te boek staat als een Cloud Community dient met name de vraag zich aan hoe deze organisatie de aangesloten leden het beste kan bedienen met de verwachtingen die onder de leden leven. De drie kernvragen die onze leden momenteel hebben zijn:

  1. Ik wil het netwerk hoofdzakelijk gebruiken om daar business uit te krijgen. Hoe faciliteert Cloud Community Europe dit voor mij?
  1. Informatie uit Brussel over de voortgang van de Digitale Agenda is belangrijk voor mij. Hoe krijg ik die informatie in een leesbaar formaat waar ik ook wat aan heb?
  1. Ik wil kennis opdoen over de cloud en de digitale transformatie waar mijn organisatie momenteel mee worstelt. Kan deze organisatie mij hierin ondersteunen?

Het business-netwerk

Iedere organisatie vanuit de aanbiedende kant sluit zich aan bij initiatieven om zakelijke kansen te identificeren en daar ook daadwerkelijk ‘business’ uit te halen. Voor Cloud Community Europe is dit een van de kernaspecten van het bestaansrecht die met name het community-gevoel moet onderstrepen.

Om de leden hierin tegemoet te komen is op 6 juli in Parijs ‘CCE CONNECT’ gelanceerd. Deze business tool koppelt automatisch ingeschreven bedrijven die dezelfde interesses delen en zoeken aan elkaar. Op basis van een smart matching-technologie komen Europese bedrijven met elkaar in contact terwijl zij mogelijk nog nooit van elkaar gehoord hebben. Men hoeft hierdoor niet naar congressen of bijeenkomsten om daar te zoeken naar mogelijke business partners. Dat wordt gefaciliteerd door CCE CONNECT.

Belangrijker is mogelijk nog dat soms als vervelend ervaren sales-contacten met deze tool tot het verleden behoren. Men krijgt uitsluitend connectie met relevante contacten en bedrijven.

Momenteel is CCE CONNECT operationeel in de aangesloten landen en wordt deze tool gezien als een kernonderdeel van de services die kosteloos geleverd worden aan de aangesloten leden van Cloud Community Europe. Nederlandse leden kunnen kosteloos registreren via de website cloudcommunityeurope.nl. Klikt u dan op Connect! in de navigatiebalk.

Informatie uit Brussel

Diep in hun hart willen veel mensen eigenlijk weinig te maken hebben met de politiek. Echter, als het rechtstreeks invloed heeft op de wijze waarop zaken gedaan wordt in Europa, willen we toch wel graag die informatie zo snel mogelijk hebben zodat daarop geanticipeerd kan worden. Neem de naderende verplichte inbedding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG oftewel GDPR) als voorbeeld. Hier wordt vanuit Cloud Community Europe en haar leden bijzonder veel informatie over verspreid binnen het netwerk. Ditzelfde geldt voor het uitgebreide rapport ‘The future of Europe’ waarin de Europese Commissie een kijkje geeft over hun visie op Europa op het gebied van werk, leven en veiligheid.

Het zijn maar twee voorbeelden waarmee Cloud Community Europe haar leden informeert. Daarnaast beschikt Cloud Community Europe over goede contacten binnen Brussel, waarmee we informatie snel kunnen krijgen en onze leden hierover kunnen informeren, nog voordat de media dit nieuws verspreidt.

Kennisvergaring

Niet alleen schriftelijke kennis is de moeite van het vergaren waard. Soms is het ook goed de letters eens de letters te laten en naar sprekers te luisteren. Cloud Community Europe faciliteert dit door het organiseren van het CCE-C1 congres in Madrid op 14 november 2017. Nationale en internationale sprekers nemen u mee in de wereld van digitale transformatie en informatie uit eerste hand komt hierbij voor u binnen handbereik. Uiteraard is er ook veel ruimte gemaakt om uitgebreid te kunnen netwerken. Voor meer informatie of voor het registreren om dit evenement bij te kunnen wonen gaat u naar ccec.cloud of naar cloudcommunityeurope.org.

Het congres wordt afgesloten met de Europese Cloud Awards. In Nederland een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij de Nederlandse winnaars zich ook Europees kunnen profileren. Wilt u zien welke partijen met de Europese Cloud award naar huis gaan? Schrijf u dan in om dit evenement bij te wonen via de registratiewebsite ccec.cloud.

2018 zal in het teken staan van verdere professionalisering van de services van Cloud Community Europe naar haar leden. Voor ons een niet aflatende activiteit voor onze leden om toegevoegde waarde te kunnen bieden. U kunt ons uiteraard ook laten weten waar u naar op zoek bent binnen onze community. We helpen u graag verder!

Maurice van der Woude is vice-voorzitter van Cloud Community Europe Nederland.

Geef een reactie

Top