U bent hier
Home > Nieuws > Cloud Community Europe lanceert framework met cloud-competenties

Cloud Community Europe lanceert framework met cloud-competenties

Community Cloud Europe – Nederland (CCE) richt zich op de vraag hoe we cloud en andere digitale technologie optimaal kunnen inzetten. Wat betekent cloud in de praktijk voor het verbeteren van bedrijfsprocessen, maar juist ook voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij? Wat is de impact op het leiderschap voor het bestuur van organisaties in Nederland. En welke competenties dienen onze leiders te hebben of te ontwikkelen? Job Voorhoeve van CCE en Amrop doet in dit artikel een voorstel om tot duidelijk gedefinieerde cloud-gerelateerde leiderschapscompetenties te komen. 

In 2015 was de interneteconomie verantwoordelijk voor 345.000 banen en een omzet van 104 miljard euro. Een digitale (inclusief cloud) strategie is van fundamenteel belang voor onze economie. Zonder een cloud-strategie is een digitale transformatie gedoemd te mislukken.

Geen digitale achtergrond

Cloud dient veel meer als een strategisch element te worden gezien en focus te krijgen. De impact van cloud op onze organisaties is namelijk veel groter dan we op het eerste moment denken. Deze disruptieve innovatie dreigt in de toekomst delen van onze sectoren te ontwrichten. Denkt u maar eens terug aan Hyves dat in Nederland in één klap werd weggevaagd door mismanagement en door Facebook.

Facebook is een cloud-organisatie – net zoals Uber en Airbnb – die onze businessmodellen op hun kop zetten. Nederland heeft een leidende positie in cloud-infrastructuur met een van de grootste internet exchanges ter wereld (AMS-IX,). Onderzoek van MIT en Deloitte (1) onder 1.000 CEO’s in 2016 geeft aan dat 90 procent gelooft dat hun business door digitalisering (inclusief cloud) zal worden omvergeworpen en 70% geeft aan dat ze niet de juiste leiders en competenties in huis hebben om de huidige structuur aan te passen.

Dit probleem wordt nogmaals bevestigd in het onderzoek van Amrop (2), waarin wordt aangeven dat maar 5 procent van onze topleiders een digitale achtergrond heeft. Het ontwikkelen van toekomstig ICT-talent wordt als een uitdaging gezien door het Ministerie van Economische Zaken (zie de Digitale Agenda van EZ van juli 2016).

Leiderschapscompetenties

Om het competitieve voordeel van onze organisaties te behouden, dienen we nieuwe leiderschapcompetenties te ontwikkelen. Deze competenties dienen cloud in zich te hebben. Alleen dan kan de continuïteit van onze ondernemingen en organisaties worden gewaarborgd en kunnen we voor economische groei blijven zorgen. Met deze competenties kunnen we erop toezien dat besturen van bedrijven en organisaties een toekomstbestendige koers varen en tijdig de juiste strategische keuzes maken in een digitaliserende wereld.

Welke competenties dienen onze leiders die verantwoordelijk zijn voor cloud dan te ontwikkelen of te hebben binnen onze organisaties?

Vanuit een strategisch leiderschapsperspectief zijn de volgende vier focusgebieden het belangrijkst:

 • strategie
 • cultuur
 • organisatie
 • vaardigheden

Binnen deze vier gebieden hebben we vervolgens leiderschapscompetenties geselecteerd die relevant zijn voor cloud. Daarbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van onderzoeken van HBR (3), MIT en Deloitte (4), McKinsey (5), evenals input van Amrop (6). Het gaat om deze leiderschapscompetenties:

 • Strategie: visionaire, innovatie, commercieel, klantgericht, waarde creatie, transformatie
 • Cultuur: groei, wendbaarheid, talent management, intern samenwerkend, externe oriëntatie, wijsheid
 • Organisatie: organisatieontwikkeling, alternatieve businessmodellen, design thinking, business gefocust, internationaal, riskmanagement
 • Vaardigheden: digitale DNA, cloud toepassingen, data gestuurde besluitvaardigheid, I&T architectuur, security, vendor management

Laten we vervolgens wat dieper ingaan om deze punten. Daarbij presenteren we tevens een framework (zie schema) om deze cloud-competenties overzichtelijk weer te kunnen geven:

 • Strategie

Cloud-leiders dienen digitale strategische ervaring te hebben, evenals een sterke visie op de technologische impact die cloud nu al op hun businessmodel heeft en in de toekomst gaat hebben. Zij dienen vooruit te kunnen kijken en op de hoogte te zijn van toekomstige cloud-ontwikkelingen (IaaS, PaaS, SaaS en dergelijke). Ze brengen relevante business-ervaring met zich mee, weten wat het betekent om een business op basis van ‘profit & loss’ te managen. Bovendien hebben zij een sterke commerciële ervaring en richten zij zich op waarde creatie en klantgerichtheid. Ook brengen zij een sterk leiderschapsprofiel met skills op het gebeid van transformatie en consulting met zich mee. 

 • Cultuur

Deze leiders hebben een ‘growth mind’, durven risico te nemen, voeren experimenten uit en maken gecontroleerde fouten. Ze zijn wendbaar en passen stijldifferentiaties toe. Ook handelen zij snel, zijn ze doelgericht of wachten juist geduldig af. Anders gezegd: zij hebben een goed gevoel voor timing. Zij weten hoe zij nieuw talent kunnen rekruteren en managen. Daarnaast hebben zij uitstekende skills op het gebied van people management. Ze brengen een impactvolle benadering die gericht is op verbinden en op interne samenwerking. Ze hebben daarbij een externe oriëntatie die gefocust is op innovatie en vernieuwing. Ze kenmerken zich tevens door de competentie ‘wijsheid’ die terug te vinden is in hun leiderschapsstijl.

 • Organisatie

Deze leiders hebben ervaring in het veranderen of bouwen van nieuwe organisaties en bezitten daartoe een sterke kennis van organisatieontwikkeling. Ze hebben succes gehad in het neerzetten van alternatieve businessmodellen en weten wat ‘design thinking’ is. Pakken een organisatie op en passen bijvoorbeeld Bimodal IT-concepten (7) toe. Zij weten welk nieuw talent zij hierbij dienen te rekruteren en weten deze in te zetten en te managen. Dit met het doel om de business succesvol te laten groeien met een zowel lokale als internationale focus. Zij weten wat het is om internationaal business te managen en wat riskmanagement en wetgevende consequenties zijn.

 • Vaardigheden

Cloud-leiders bezitten een ‘Digitaal DNA’. Ze hebben digitale ervaring – zowel vanuit IT of technologie of vanuit een digitale marketingbenadering. Zij weten welke cloud-technieken en -modellen toepasbaar zijn om groei en waarde te kunnen realiseren.

Ze nemen besluiten op basis van data en bouwen de organisatie vanuit dat perspectief op. Daarbij bezitten zij een diepe kennis van technologie, IT (zowel hard- als software-architectuur) en security. Bovendien weten zij hoe zij het beste een ecosysteem en dienstverleners kunnen managen. 

Het framework

Voor elke competentie binnen het framework gaat Cloud Community Europe deze met een aantal stakeholders verder uitwerken zodat een werkbaar en toepasbaar model ontstaat. Per competentie zullen hiertoe attributen en scores worden toegevoegd.

Hierdoor wordt een praktisch model ontwikkeld waarop Nederlandse organisaties talentvolle leiders kunnen promoten of aannemen die geschikt zijn om een digitale transformatie te leiden en te implementeren. Hierdoor krijgen we ons land bedrijfsbesturen met de juiste competenties die de juiste strategische keuzes maken in een digitaliserende wereld.

Bij de beschrijving en vastlegging van cloud competenties wordt overigens wel rekening gehouden met de verschillende rollen of niveaus. In een volgende publicatie volgt een verdieping en een volgend framework.

Meer weten? Reageren?

Wilt u reageren op dit voorstel voor cloud-gerichte leiderschapscompetenties? Dat kan uiteraard. Neem hiertoe contact op met Job Voorhoeve van cloud Community Europe Nederland via jvoorhoeve@cloudcommunityeurope.nl.

Job Voorhoeve, bestuurslid Cloud Community Europe – Nederland en Technology Partner Amrop, @jobvoorhoeve

Noten

(1) Deloitte, Dutch Digital, November 2016 Infrastructure
(2) Amrop, Digitization & Boards 2017
(3) Harvard Business Review, September 2015
(4) Deloitte, Dutch Digital Infrastructure,November 2016
(5) Mckinsey interview Kate Smaje. What’s Your Digital Quotient? Sept 2015
(6) Amrop, Digitization on Boards Report | 2nd Edition, 2017
(7) Bimodel IT: How to Be Digitally Agile Without Making a Mess, Gartner 2014 No.5

Geef een reactie

Top