Uw cloud case wordt onder meer beoordeeld op de volgende punten:

 • Originaliteit
 • Branche type
 • Toekomstvastheid
 • Potentieel voor bredere toepassing
 • Openheid en compliancy
 • Inzet van duurzame oplossingen
 • Aanpak security
 • Integratie BYOD en mobility
 • Snelheid van implementatie
 • Eventuele maatschappelijke impact
 • Impact op omzet/winst/besparingen van de klant
 • Complexiteit van project
 • Leermomenten voor/tijdens/na het project
 • Impact van implementatie op het nieuwe werken
 • Impact van implementatie op interne en externe procedures
 • Impact van implementatie op effectiviteit & efficiëntie

Meld uw deelname aan via info@cloudcommunityeurope.nl