Cloud Community Europe is de snel groeiende community van bedrijven, instellingen en individuen met belangstelling voor of belangen  in Cloud Computing en SaaS.

Cloud Community Europe is onafhankelijk en vervult een brugfunctie tussen industrie, eindgebruikers en de politiek.

Missie 

Cloud Community Europe heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van een succesvolle Cloud industrie in Nederland en in Europa. Daarbij fungeert zij als een neutraal platform voor eindgebruikers en aanbieders.

Voor alle belanghebbende partijen stimuleert en faciliteert Cloud Community Europe kennisoverdracht en het scheppen van randvoorwaarden op de volgende gebieden: veiligheid, recht, kwaliteitsborging, transparantie en toegankelijkheid.

Bestuur

Het bestuur van Cloud Community Europe bestaat uit:

  • Voorzitter: Alexandra Schless (Managing Director Equinix NL)
  • Vicevoorzitter: Maurice van der Woude (CEO BPdelivery BV)
  • Penningmeester: Herman Kui (Commercial Director Escrow4All)

Bestuursleden

  • Robbert Hoeffnagel (hoofdredacteur CloudWorks)
  • Victor de Pous (Bedrijfsjurist en industry analyst)
  • Hans Timmerman (CTO EMC Nederland)
  • Job Voorhoeve (Partner Amrop)

Administratieve ondersteuning en event coördinator: Marion de Iongh