Als partner van Cloud Community Europe geniet u vele voordelen. U kunt korting krijgen op betaalde events van Cloud Community Europe of haar partners en ook kunt u actief meehelpen om het cloud computing domein binnen Nederland verder te ontwikkelen door uw eigen expertise beschikbaar te stellen en deze via het netwerk van Cloud Community Europe te verspreiden. Dit kan ook op Europees niveau. Voor een bescheiden jaarbedrag bent u al partner. Bent u benieuwd naar meer mogelijkheden om invulling te geven aan partnerschap, dan kunt u ook een gesprek aanvragen met één van de bestuursleden van Cloud Community Europe om mogelijkheden te bespreken.

Deelname kan op drie niveaus

1. Bedrijven en instellingen (partners): de kosten zijn EUR 600,- per jaar voor 1 vertegenwoordiger. Elke volgende vertegenwoordiger krijgt een korting van 15%. De partner ontvangt 25% korting op deliverables en seminars. Partners betalen een eenmalige registratiefee van EUR 75,-  Startups (max. 2 jaar oud) hoeven de registratie fee niet te betalen. Gelieve het onderstaande formulier in te vullen.

2. Startende bedrijven en instellingen (junior partners): de kosten zijn EUR 300,- voor het eerste jaar. Afvaardiging van 1 vertegenwoordiger is inbegrepen. Elke volgende vertegenwoordiger krijgt een korting van 15%. De  junior partner ontvangt 25% korting op deliverables en seminars. Junior partners betalen een eenmalige registratie fee van EUR 75,-. Om in aanmerking te komen voor junior partnership mag uw organisatie niet langer geleden dan 2 jaar geleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gelieve het onderstaande formulier in te vullen. Let op: uittreksel KvK insturen!

3. Sponsors: deze betalen een nader overeen te komen jaarlijks sponsorbedrag, afhankelijk van hun wensen en onze mogelijkheden. Sponsors hebben de mogelijkheid 3 vertegenwoordigers te laten participeren, hebben gratis toegang tot en voorrang bij deliverables & seminars, en logo exposure. Voor meer informatie graag contact opnemen met Maurice van der Woude.

Partneroverzicht

De onderstaande bedrijven gingen u al voor en werden partner van Cloud Community Europe. In hoge mate dragen zij nog steeds bij aan het succes van Cloud Community Europe. Wilt u ook onderdeel uitmaken van de snel groeiende community? Word dan partner!