Wie kan inzenden?

Elk in Nederland gevestigd bedrijf/organisatie kan zich aanmelden voor de Nederlandse Cloud Awards. Met ‘gevestigd’ bedoelen we dat het bedrijf zijn hoofdkantoor of een vestiging in Nederland heeft  en dat de diensten of producten worden gebruikt in de Nederlandse markt.

De winnaars van de Nederlandse Cloud Awards zullen automatisch worden genomineerd voor de Europese Cloud Awards.

De nominaties moeten in het Engels worden ingediend, dit om het meedingen naar de Europese Cloud Awards te vereenvoudigen.

Inzenders dienen bereid te zijn hun nominaties mondeling, en in geval van voorselectie publiekelijk toe te lichten/te presenteren.

Is het lidmaatschap van Cloud Community Europe noodzakelijk om te kunnen nomineren?

Het lidmaatschap van Cloud Community Europe is niet noodzakelijk.

Zijn er inschrijfkosten?

Nee, inzending voor de Nederlandse Cloud Awards is kosteloos.

Let er bij uw inzending wel op dat de drie inzendingen die door de eerste selectie komen, geacht worden hun case toe te lichten op de feestelijke bijeenkomst in maart. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid  en de presentatie van u en/of van uw klant. In geval van inzending maar in gebreke blijven op de bijeenkomst, zullen wij € 100 in rekening brengen voor gemaakte kosten.

Privacy en selectie winnaars

Alle voor de inzending ingediende documenten, gegevens en presentaties worden door Cloud Community Europe en de juryleden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de selectieprocedure en de prijsuitreiking.

De winnaars worden gekozen door de juryleden. De jurybeslissing is definitief. De jury selecteert per categorie maximaal drie nominaties. Deze zullen bekend worden gemaakt na het einde van de nominatieperiode Uit de genomineerden zullen de  winnaars  worden geselecteerd op de feestelijke bijeenkomst. De winnaars krijgen dan hun Award. Bovendien zullen de inzendingen worden gepresenteerd op de website www.cloudcommunityeurope.nl

Indien er in een bepaalde categorie minder dan drie inzendingen zijn, behoudt Cloud Community Europe zich het recht voor om in deze categorie geen award toe te kennen.

Aanmelden

U kunt uw inzending sturen naar info@cloudcommunityeurope.nl. De inzending dient te bevatten:

Een kort profiel van de case met de motivatie waarom de case de Award zou moeten winnen (max. 1 pagina A4; Engelstalig).

Een presentatie waarin de case wordt uitgelegd. Zorg ervoor dat de juryleden van zinnige informatie worden voorzien! Maak duidelijk waarom uw business case de Award verdient (Engelstalig).

Vragen? Neem contact op met Pauline van Alderwerelt van Rosenburgh via info@cloudcommunityeurope.nl of 06 50 67 88 20.

Belangrijk

Per inzending accepteren wij uitsluitend een enkel PDF bestand, Dat mag niet zwaarder zijn dan 10 MB en de omvang mag niet meer zijn dan 15 bladzijden.